موبو فیلم

باکس آفیس هفتگی آمریکا

عنوان فروش آخر هفته فروش کلی هفته انتشار
$4.5M $4.5M 1
$2.3M $2.3M 1
$675K $675K 1
$2.7M $9.8M 2
$1.0M $1.0M 1
$700K $700K 1
$21.7M $176.9M 3
$3.5M $53.2M 4
$1.8M $37.1M 5
$1.6M $5.7M 2

اطلاع از اخبار و جدیدترین آدرس سایت در کانال تلگرام @mobomovies_ir جهت ورود اینجا کلیک کنید